Vi diskuterer bøker vi har lest og presenterer nye bøker. Ta turen innom til kaffe og drøs.