Vi diskuterer bøker vi har lest og presenterer nye bøker.