Vi diskuterer bøker vi har lest og presenterer nye bøker.

Ta turen innom til kaffe og drøs.