Dyrlægen i Dalane

Dyrlæge Kjos-Hanssen var en slik mann som kom utenfra; så hva som manglet –
og hvilke verdier som kanskje ikke ble verdsatt nok.

Sigmund Rodvelt er gift med hans barnebarn Lisebeth og flyttet inn i hans gamle bolig på Damsgård der han fant
brev, rapporter og en mengde fotografiske glassplater som ga et fantastisk grunnlag for en bok.

Vi får bli med den unge J.J. Kjos-Hanssen fra han oppdager byen i 1900 og til han dør i 1946. I dette spennet får
vi nærmest stikke hodet inn i Elvegaten og miljøet på Damsgård, bli del av en liten sosietetsskandale – og snuse inn
lukten, føle stemningen og dramatikken når han besøker fjøs i Dalane.