Det er et tilbud på biblioteket der barna kan komme, sammen med en voksen, en gang i uka.

På biblioteket blir det høytlesing for barna.