Personvernerklæring

 

Personvernerklæring

Sokndal folkebibliotek behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider, og besøker denne nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som “våre tjenester”). Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Sokndal folkebibliotek, Sokndal kommune (“Biblioteket”) er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.  Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: e-post : bibliotek@sokndal.kommune.no

Lånehistorikk og lånedata – personopplysninger i biblioteksystemet 

For å låne bøker og andre medier må du ha et bibliotekkort som du får ved å frivillig registrere deg som låner i vårt biblioteksystem Micromarc og/eller appen eBokBib (for lån av e-bøker). Det er inngått databehandleravtale med systemleverandørene som sikrer at tredjepartene ikke kan bruke personopplysninger utover det Biblioteket som behandlingsansvarlig har bestemt.
Personvernerklæring fra systemleverandøren av Micromarc, Bibits, finner du på http://www.bibits.no/personvernerklaering.
Personvernerklæring fra leverandøren av eBokBib, Biblioteksystemer, finner du på http://bibliofil.no/personvernerklaring.html.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte oss på: e-post bibliotek@sokndal.kommune.no. Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på www.sokndalfolkebibliotek.no 

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på sine nettsider. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Formålet med bruk av informasjonskapsler 

Sokndal folkebibliotek, Sokndal kommune (“Biblioteket”) samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre Bibliotekets nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler 

Biblioteket samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

Biblioteket bruker informasjonskapsler fra tredjepart for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Biblioteket bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved Bibliotekets bruk av Google Analytics, vil Biblioteket alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert. Les mer om Googles personvernregler her.

Hvem som benytter opplysninger samlet inn via informasjonskapsler 

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på www.sokndalfolkebiblitoek.no  vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler 

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på www.sokndalfolkebibliotek.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler. Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

 

Sosiale medier

                                           

Funksjonen “Del med andre” kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn (henholdsvis Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn). Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett, og vi anbefaler deg å lese gjennom personvernerklæringene til de nevnte nettsamfunnene. Dersom du benytter e-post-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

E-post 

Når du kommuniserer med oss via e-post: bibliotek@sokndal.kommune.no lagres meldingsutvekslingen midlertidig slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Epost-utvekslingen lagres i kommunens e-postsystem og slettes når den er ferdigbehandlet. Arkivpliktige henvendelser, for eksempel formelle klager, lagres i kommunens arkivsystem.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Utlevering av opplysninger 

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og overføring av data. 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på e-post: bibliotek@sokndal.kommune.no.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan 

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt 

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: bibliotek@sokndal.kommune.no