Siste åpningsdag før påsker er fredag 8. april.

Første dag etter påske er tirsdag 19. april.