Utlånsregler

bibliotek

Utlånsregler:

Aldersgrense: Alle får lånekort fra 1. klasse
Materiale: Bøker kan lånes i 4 uker
Etter utgått lånetid kan fristen forlenges hvis ikke boka er reservert til annen låner.
Låneren sitt ansvar:
Ikke overlate lånekortet til andre.
Holde orden på lånt materiale.
Levere tilbake lånt materiale til rett tid.
Erstatningsansvar :
– for sent innlevert materiale
– skadd eller tapt materiale